söndag 28 juli 2013

Start
Om mig
Vakern
Vakerskogen
Hejlands
Linna
Bertils
Mellanvakern
Mjölbergsåsen
Andersfors
Vakerberget
Gräddsjön
Brindsjön
Brindåsen
Rännaråsen
Fotogalleri
Henry Jugas bilder
Berättelser och pdf
Föreningsliv
Ord och talesätt
Intressen
Favoriter
Feedback

 

ANDERSFORS

Det finns en smedja som är K-märkt ca 100 m nedanför dammen.

Nisse Olsson berättar att det även har funnits en skola i Andersfors, grunden är kvar. Skolan revs och flyttades till Nordanåker, Dala-Järna där den blev ålderdomshem.

MVJ hållpats öppnad 15/5 1939, nedlagd 1/9 1969

Ett foto från 100-årsjubileet i Andersfors sommaren 1952

ANDERSFORS (Arrendebostad)

 

AS: Karl & Hilda Larsson
Axel, Anton, Agda, Ada, Elina, Birger.
Agda och Anton byggde hus och flyttade till Vakern.

 
SCB 1920        

Karl Henning Nyström

Banvakt

78

Rämen

gift 05

h Elsa Maria Nyström f Olsson

 

84

Nås

 

d Lilly Sylvia

 

06

Järna

 

d Astrid Davida

 

07

Järna

 

s Henning Jean Eugenius

 

08

Järna

 

d Chagny Dorea

 

10

Järna

 

s Pontus Charles Villiam

 

15

Järna

 

d Elvie Gurli Hildegard

 

17

Järna

 

s Torkel Saito Guido

 

19

Järna

 

 

 

 

 

 

Leo Norrström

Skogsarbetare

45

Gåsborn

 

Sara Greta Larsdotter

Hushållerska

45

Säfsen

 


Banvaktsstugan ANDERSFORS

AS: Gustav & Agnes Röös
Tage

Sven-Erik Allerhed betrar med följande:
Angående Banvaktsstugan så bodde Erik och Svea Andersson där, han var banvakt. Jag tror att båda var bördiga från Yttermalung. Han kom nog efter Röös när dom flyttade till Tretjärn

Min farfar Ragnar som flottare i Andersfors 1952
   
Andersfors Bruk - Snöå Bruk  
Tysksmidet
1830 ansökte Bergslaget om att anlägga Andersfors järnbruk. Detta  låg vid Vakeråns utlopp från Östra Vakern.
Redan 1808 hade brukspatronen Anders Rosenberg på Kloster köpt en fotkvarn - skvalta av skogsägarna i Vakern och Mellanvakern.
1811 sålde Rosenberg denna fors till Stora Kopparberg. Troligen fick platsen sitt namn efter säljarna till skvaltan bröderna Jan och Anders Andersson
1829 gjorde Hülphers bergmästarundersökning.
1830 beviljades Bergslaget privilegium för tillverkning av 1350 skpd stångjärnssmide vid två hamrar och tre härdar från och med 1832.
I början så roddes des färdiga produkterna till Vakerns södra ände och kördes med häst därifrån till Filipstad. Vid denna transport så var det naturligt att erforderligt gods till brukets och de anställdas behov togs som returfrakt.
1840-46 Bergslaget planerade utvidga i Andersfors och fick tillstånd att uppföra ännu en härd och en hammare för 600 skpd sångjärnssmide 1844.
1846 blev det uppskov och 1848 fick man befrielse från att bygga.

Lancachiresmidet
1844 beslöt Bergslaget att utprova Lancashiremetoden. De ville dock inte riskera den goda kvalitén smedjan i Korsån hade så de beslutade att Andersfors skulle prova detta och metoden infördes 1845. Provet föll väl ut och infördes på de andra bruken 1847.
1845-50 Den framtida inriktningen för Bergslaget kändes osäker och intresset för Andersfors och Eriksfors började avta
1854-56 I Andersfors tillverkades smältjärn för Lindesnäs räkning.
1855 En lancashirehärd med en hammare var i drift och en tyskhärd med en hammare för tillfälligt behov.
1856 Smideshärden lämnades obegagnad och smidet överflyttades till Snöån. Enligt Forslund flyttade det stora sädesmagasinet till Snöån eftersom de inte längre behövdes.
1860 Beviljades nedläggning av smidet i Andersfors av Kommerskollegiet.

Förvaltarbostaden finns kvar liksom några ekonomibyggnader. Den nedre dammen är raserad. Av smedjan och några hus finns grundstenar kvar.

Källa: Järnbruk inom Järna och Nås socknar under 1800-talet av Lennart von Bergen, 2002 ( sid 38-40 + 60)

Start | Om mig | Vakern | Vakerskogen | Hejlands | Linna | Bertils | Mellanvakern | Mjölbergsåsen | Andersfors | Vakerberget | Gräddsjön | Brindsjön | Brindåsen | Rännaråsen | Fotogalleri | Henry Jugas bilder | Berättelser och pdf | Föreningsliv | Ord och talesätt | Intressen | Favoriter | Feedback

Webbplatsen uppdaterades måndag 22 juli 2013